Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Remont odwodnienia ul. Maszewskiej
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.33.2020.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:101 957,53 PLN (netto)
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-05-05
Termin składania ofert:2020-05-21 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe