Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Świadczenie usług związanych z konserwacją i serwisem instalacji w budynku Urzędu, usług związanych z konserwacją i serwisem pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy oraz drobnymi pracami naprawczymi oraz konserwacją klimatyzacji i wentylacji wraz z drobnymi naprawami
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.26.2020.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postepowanie poniżej 214.000 euro
Wartość:209 913,18 PLN (netto)
Telefon:(022) 443 47 00
Fax:(022) 325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-04-24
Termin składania ofert:2020-05-05 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe