Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Remont schodów i zadaszenia przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. Reymonta 25 w Warszawie.
Treść:

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, jak również przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zm.), za opinią Urzędu Zamówień Publicznych - OTWARCIE OFERT w postępowaniu będzie się w formie transmisji on-line pod linkiem https://youtu.be/aEq-lHBhHMM

Numer sprawy:UD-III-WZP.271.28.2020.MMA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:149 606,90 zł. netto
Telefon:22/443 47 00
Fax:22/325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-04-02
Termin składania ofert:2020-04-17 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe