Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Remont nawierzchni bieżni w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Warszawie
Treść:

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, jak również przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zm.), za opinią Urzędu Zamówień Publicznych -  OTWARCIE OFERT w postępowaniu będzie się w formie transmisji on-line pod linkiem https://youtu.be/c8FCakG-Lf4

Numer sprawy:UD-III-WZP.271.27.2020.MGA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:119 998,99 zł netto
Telefon:(0-22) 4434817
Fax:22 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-04-02
Termin składania ofert:2020-04-17 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe