Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Realizacja zajęć z budżetu obywatelskiego pod nazwą "Fitness na Młocinach"
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.24.2020.PZA
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:8455,28 zł netto
Telefon:224434700
Fax:223254480
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-13
Termin składania ofert:2020-03-19 godz. 12:00
Pliki:
Zobacz pozostałe