Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 w Warszawie
Treść:

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 16.04.2020 R. GODZ.13:00/13:30

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, jak również przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za opinią Urzędu Zamówień Publicznych - OTWARCIE OFERT w postępowaniu będzie się w formie transmisji on-line pod linkiem https://youtu.be/SvqlgG94xnM

Numer sprawy:UD-III-WZP.271.16.2020.MMA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postepowanie poniżej 214.000 euro
Wartość:200 000,00 zł. netto
Telefon:22/443 47 00
Fax:22/325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-12
Termin składania ofert:2020-04-16 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe