Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:"KLIMATYZACJA W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY BIELANY" W ZAKRESIE TRZONU B ORAZ W ZAKRESIE TRZONU A NA 3 PIĘTRZE BUDYNKU (UKŁAD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ OAC-5-1)
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.23.2020.EKR
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:813 008,13
Telefon:22 443 48 16
Fax:22 325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-09
Termin składania ofert:2020-04-10 godz. 12:00
Pliki:
Zobacz pozostałe