Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Boisko do gry w piłkę nożna z zabezpieczeniem przy ul. J. Kochanowskiego 22 w Warszawie
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.22.2020.PZA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:95873,98 zł netto
Telefon:(022) 443 47 00
Fax:(022) 325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-05
Termin składania ofert:2020-03-20 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe