Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:KONSERWACJA TERENÓW PARKOWYCH, SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, W TYM: MAŁEJ ARCHITEKTURY, ALEJEK ŻWIROWYCH I CHODNIKÓW W DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY, W RAMACH ZADANIA - UTRZYMANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.19.2020.EKR
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postepowanie poniżej 214.000 euro
Wartość:116 472,35 PL
Telefon:22 443 48 16
Fax:22 325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-04
Termin składania ofert:2020-03-13 godz. 12:00
Pliki:
Zobacz pozostałe