Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Utrzymanie, remonty i konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - UWAGA zmiana TERMINU SKŁADANIA OFERT
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.15.2020.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:1399973,56 PLN netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-02-26
Termin składania ofert:2020-03-17 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe