Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:BUDOWA CHODNIKA W PARKU OLSZYNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.18.2020.EKR
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Wartość:211 015,23 PLN
Telefon:22 443 48 16
Fax:22 325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-02-26
Termin składania ofert:2020-03-18 godz. 12:00
Pliki:
Zobacz pozostałe