Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Wydruk plakatów, ulotek, kartek świątecznych, listów i zaproszeń
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.21.2020.MGA
Tryb:Licytacja elektroniczna
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postepowanie poniżej 214.000 euro
Wartość:34 086,72 zł netto
Telefon:(0-22) 4434817
Fax:22 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-02-25
Termin składania ofert:2020-03-04 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe