Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5 w Warszawie
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.12.2020.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postepowanie poniżej 214.000 euro
Wartość:40700,00 złotych netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-02-17
Termin składania ofert:2020-02-26 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe