Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ŻŁOBKOWEJ I PRZEDSZKOLNEJ PRZY UL.KLAUDYNY (PFU BUDOWY 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA DLA 250 DZIECI (WRAZ Z WYBURZENIEM STAREGO OBIEKTU) ORAZ MODERNIZACJĘ WYNAJMOWANYCH DOTYCHCZAS PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 2346 POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 (SALĘ DYDAKTYCZNĄ, MAGAZYNY, KUCHNIA)
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.10.2020.EKR
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postepowanie poniżej 214.000 euro
Wartość:50 000,00 PLN
Telefon:22 443 48 16
Fax:22 325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2020-02-13
Termin składania ofert:2020-02-27 godz. 12:00
Pliki:
Zobacz pozostałe