Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Kompleksowa organizacja imprezy mikołajkowej zamkniętej w dniu 10 grudnia 2019 r., w godz. 16:30 – 20:00 dla 200 dzieci w wieku 7-14 lat, organizowanej w sali widowiskowej oraz foyer sali w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ulicy S. Żeromskiego 29 w Warszawie.
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.83.2019.EPI
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:40 650,00 PLN
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-11-15
Termin składania ofert:2019-11-22 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe