Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową na ul. Trylogii w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.76.2019.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Wartość:250000,00 PLN netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-10-22
Termin składania ofert:2019-11-06 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe