Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizujących przedsiębiorczość wśród dzieci podstawowych ,publicznych szkół bielańskich oraz wychowawców .nauczycieli i rodziców w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych, al. Zjednoczenia 25 w Warszawie zgodnie z metodą STEAM.
Numer sprawy:Numer sprawy: UD-III-WZP.271.71.2019.BWI
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:115000,00 pln
Telefon:22 443 47 00
Fax:22 325 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-10-08
Termin składania ofert:2019-10-16 godz. 14:00
Pliki:
Zobacz pozostałe