Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: Siłownia przy ul. Brązowniczej, Street workout w Parku Chomicza.
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.61.2019.EPI
Tryb:Licytacja elektroniczna
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Wartość:95 996,23 PLN (netto)
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-09-18
Pliki:
Zobacz pozostałe