Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej w Warszawie
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.53.2019.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Wartość:414 634,14 PLN netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-08-20
Termin składania ofert:2019-09-05 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe