Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Organizacja strefy sportowej imprezy plenerowej pod nazwą „Żegnaj Lato na Bielanach” obejmującą tereny zielone Parku Olszyna w Warszawie, leżące pomiędzy ulicami Gąbińską, Romaszewskiego, Broniewskiego, w pobliżu boiska CRS „Syrenka”
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.46.2019.TKA
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-23
Termin składania ofert:2019-08-02 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe