Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:NAUKA W RUCHU: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 Przymierza Rodzin przy ul. Nocznickiego 7
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.42.2019.EPI
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Wartość:106 155,28 PLN
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-11
Termin składania ofert:2019-07-29 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe