Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Organizacja i realizacja imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka pn. ,,Dzień Dziecka na Chomiczówce”, która odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. w godzinach. 14.00-19.00 na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1, w Warszawie
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.27.2019.MGA
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:64 143,70 zł netto
Telefon:(0-22) 4434817
Fax:22 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-05-13
Termin składania ofert:2019-05-20 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe