Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Dostawa balonów reklamowych
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.19.2019.EPI
Tryb:Licytacja elektroniczna
Rodzaj:Dostawy
Wartość (limit):poniżej 221 000 euro
Wartość:14 535,23
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-04-29
Termin składania ofert:2019-05-08 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe