Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:organizacja i realizacja Bielańskiej Gali Kultury w dniu 16.05.2019 r. w sali widowiskowej oraz foyer (w holu) Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.18.2019.TKA
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:52 186,33 zł netto
Data zamieszczenia postępowania:2019-04-12
Termin składania ofert:2019-04-17 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe