Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Organizacja i realizacja XXV Bielańskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych TANECZNY KRĄG
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.16.2019.EPI
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:15 699,19 zł netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-04-10
Termin składania ofert:2019-04-16 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe