Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Konserwacja terenów parkowych, skwerów, zieleńców, w tym: drobnych form architektonicznych, alejek żwirowych i chodników w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.9.2019.EPI
Tryb:Licytacja elektroniczna
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 221 000 euro
Wartość:162 228,14 PLN netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-03-11
Termin składania ofert:2019-03-19 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe