Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.3.2019.EPI
Tryb:przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 221 000 euro
Wartość:370 352,50 PLN netto (zamówienie) + 240 835,00 PLN netto (powtarzalne art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy)
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2019-02-27
Termin składania ofert:2019-03-07 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe