Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Konserwacja, naprawy i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w latach 2019-2021
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.73.2018.PSA
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 221 000 euro
Wartość:487 804,87 PLN
Telefon:(0-22) 44 34 821
Fax:22 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-12-18
Termin składania ofert:2019-01-02 godz. 13:00
Pliki:
Zobacz pozostałe