Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, a także przy ul. Al. Zjednoczenia 25
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.75.2018.EPI
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:411 933,66 zł netto
Telefon:(0-22) 443 47 00
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-12-14
Termin składania ofert:2018-12-20 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe