Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2018 r.
Treść:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.74.2018.EPI
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:32 520,32 PLN
Telefon:(0-22) 443 48 22
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-11-23
Termin składania ofert:2018-12-04 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe