Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


Tytuł:Realizacja imprezy z okazji 25-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta w dniu 27.11.2018 r. w sali widowiskowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie
Numer sprawy:UD-III-WZP.271.71.2018.EPI
Tryb:Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 750 000 euro
Wartość:42 074.80 PLN
Telefon:(0-22) 4434822
Fax:(0-22) 352 44 80
E-mail:bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2018-11-13
Termin składania ofert:2018-11-19 godz. 10:00
Pliki:
Zobacz pozostałe