Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


rodzaj:
status:
ORGANIZACJA I REALIZACJA IMPREZY PN. „BIELAŃSKIE MIKOŁAJKI”, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7 GRUDNIA 2019 R. W GODZ. 15:00 – 20:00 NA TERENIE POŁOŻONYM ...
Data ogłoszenia: 2019-11-15
Termin składania ofert: 2019-11-21 12:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Kompleksowa organizacja imprezy mikołajkowej zamkniętej w dniu 10 grudnia 2019 r., w godz. 16:30 – 20:00 dla 200 dzieci w wieku 7-14 lat, ...
Data ogłoszenia: 2019-11-15
Termin składania ofert: 2019-11-22 11:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
"POLANA - WEJŚCIE DO LASKU LINDEGO OD ULICY PRZYBYSZEWSKIEGO" - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2019 (ZAKUP I DOSTAWA Z ZAINSTALOWANIEM URZĄDZEŃ SIŁOWYCH: ...
Data ogłoszenia: 2019-11-06
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Dostawa gadżetów promocyjnych
Data ogłoszenia: 2019-11-06
Termin składania ofert: 2019-11-14 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY STAWACH BRUSTMANA
Data ogłoszenia: 2019-10-31
Termin składania ofert: 2019-11-08 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową na ul. Trylogii w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-10-22
Termin składania ofert: 2019-11-06 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
wykonanie gadżetów reklamowych
Data ogłoszenia: 2019-10-22
Termin składania ofert: 2019-10-31 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Utrzymanie i konserwacja studni i stacji uzdatniania wody oligoceńskiej, położonych na terenie dzielnicy Bielany - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I ...
Data ogłoszenia: 2019-10-16
Termin składania ofert: 2019-10-30 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizujących przedsiębiorczość wśród dzieci podstawowych ,publicznych szkół bielańskich oraz wychowawców ...
Data ogłoszenia: 2019-10-08
Termin składania ofert: 2019-10-16 14:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Najem długoterminowy 4 fabrycznie nowych samochodów osobowych hybrydowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Ul. Żeromskiego 29, ...
Data ogłoszenia: 2019-10-03
Termin składania ofert: 2019-10-18 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn.: Siłownia przy ul. Brązowniczej, Street workout w Parku Chomicza.
Data ogłoszenia: 2019-09-18
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Roboty budowlane
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-08-20
Termin składania ofert: 2019-09-05 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Organizacja strefy sportowej imprezy plenerowej pod nazwą „Żegnaj Lato na Bielanach” obejmującą tereny zielone Parku Olszyna w Warszawie, leżące ...
Data ogłoszenia: 2019-07-23
Termin składania ofert: 2019-08-02 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
NAUKA W RUCHU: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 Przymierza Rodzin przy ul. Nocznickiego 7
Data ogłoszenia: 2019-07-11
Termin składania ofert: 2019-07-29 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa gadżetów promocyjnych
Data ogłoszenia: 2019-06-13
Termin składania ofert: 2019-06-24 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Dostawa balonów reklamowych
Data ogłoszenia: 2019-04-29
Termin składania ofert: 2019-05-08 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
organizacja i realizacja Bielańskiej Gali Kultury w dniu 16.05.2019 r. w sali widowiskowej oraz foyer (w holu) Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. ...
Data ogłoszenia: 2019-04-12
Termin składania ofert: 2019-04-17 09:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Organizacja i realizacja XXV Bielańskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych TANECZNY KRĄG
Data ogłoszenia: 2019-04-10
Termin składania ofert: 2019-04-16 09:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Konserwacja terenów parkowych, skwerów, zieleńców, w tym: drobnych form architektonicznych, alejek żwirowych i chodników w Dzielnicy Bielany m.st. ...
Data ogłoszenia: 2019-03-11
Termin składania ofert: 2019-03-19 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Usługi
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-02-27
Termin składania ofert: 2019-03-07 13:00
Tryb: przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Konserwacja, naprawy i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w latach ...
Data ogłoszenia: 2018-12-18
Termin składania ofert: 2019-01-02 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, a także przy ul. Al. Zjednoczenia 25
Data ogłoszenia: 2018-12-14
Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ...
Data ogłoszenia: 2018-11-23
Termin składania ofert: 2018-12-04 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Realizacja imprezy z okazji 25-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta w dniu 27.11.2018 r. w sali widowiskowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. S. ...
Data ogłoszenia: 2018-11-13
Termin składania ofert: 2018-11-19 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi