Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


rodzaj:
status:
SPRZĄTANIE WNĘTRZA I TERENÓW ZEWNETRZNYCH OBIEKTÓW URZĘDU DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY PRZY ul. S. ŻEROMSKIEGO 29 ORAZ AL. ZJEDNOCZENIA 25
Data ogłoszenia: 2020-09-10
Termin składania ofert: 2020-10-02 10:00
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
REMONT JEZDNI I CHODNIKÓW UL.CEGŁOWSKIEJ
Data ogłoszenia: 2020-09-07
Termin składania ofert: 2020-09-24 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2020-2022 do siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz przy Al. ...
Data ogłoszenia: 2020-09-02
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj: Usługi
Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-08-27
Termin składania ofert: 2020-09-18 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
„Przebudowa ul. Żółwiej w Warszawie” (na odc. od ul. Głowackiego do ul. Mistrzowskiej - etap I)
Data ogłoszenia: 2020-08-20
Termin składania ofert: 2020-09-14 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz przy Al. Zjednoczenia 25
Data ogłoszenia: 2020-08-20
Termin składania ofert: 2020-08-28 11:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Dostawa z zainstalowaniem wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 341 ul. Wergiliusza 15 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa i ...
Data ogłoszenia: 2020-08-06
Termin składania ofert: 2020-08-26 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Remont tarasu i wejścia bocznego do przedszkola nr 272 przy ul. Gajcego 9 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-07-21
Termin składania ofert: 2020-08-06 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
ROBOTY PORZĄDKOWE NA TERENIE DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA I ZAKUPU KOSZY ULICZNYCH, USUWANIA PADŁYCH ZWIERZĄT, SPRZĄTANIA ...
Data ogłoszenia: 2020-07-16
Termin składania ofert: 2020-09-21 12:00
Tryb: przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników, zatok ...
Data ogłoszenia: 2020-06-25
Tryb: przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usług związanych z konserwacją i serwisem instalacji w budynku Urzędu, usług związanych z konserwacją i serwisem pomieszczeń budynku ...
Data ogłoszenia: 2020-04-24
Termin składania ofert: 2020-05-05 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Realizacja zajęć z budżetu obywatelskiego pod nazwą "Fitness na Młocinach"
Data ogłoszenia: 2020-03-13
Termin składania ofert: 2020-03-19 12:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi