Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


rodzaj:
status:
Remont tarasów na dachu oraz pomieszczeń wewnętrznych w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-07-01
Termin składania ofert: 2020-07-16 09:00
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont schodów przy wejściu do budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy bez wejścia głównego i do USC
Data ogłoszenia: 2020-06-29
Termin składania ofert: 2020-07-21 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-06-26
Termin składania ofert: 2020-07-14 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników, zatok ...
Data ogłoszenia: 2020-06-25
Tryb: przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Przeprowadzenie oceny jakości zapachowej powietrza na obszarach przyległych do zakładów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie, ...
Data ogłoszenia: 2020-06-19
Termin składania ofert: 2020-07-02 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Usługi
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie, wykonanej w ramach realizacji ...
Data ogłoszenia: 2020-06-12
Termin składania ofert: 2020-07-03 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-06-09
Termin składania ofert: 2020-07-06 09:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont odwodnienia ul. Maszewskiej
Data ogłoszenia: 2020-05-05
Termin składania ofert: 2020-05-21 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Świadczenie usług związanych z konserwacją i serwisem instalacji w budynku Urzędu, usług związanych z konserwacją i serwisem pomieszczeń budynku ...
Data ogłoszenia: 2020-04-24
Termin składania ofert: 2020-05-05 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Realizacja zajęć z budżetu obywatelskiego pod nazwą "Fitness na Młocinach"
Data ogłoszenia: 2020-03-13
Termin składania ofert: 2020-03-19 12:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
"KLIMATYZACJA W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY BIELANY" W ZAKRESIE TRZONU B ORAZ W ZAKRESIE TRZONU A NA 3 PIĘTRZE BUDYNKU (UKŁAD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ ...
Data ogłoszenia: 2020-03-09
Termin składania ofert: 2020-04-10 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane