Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


rodzaj:
status:
dostawa z zainstalowaniem stacji naprawczych i stojaków rowerowych
Data ogłoszenia: 2019-03-20
Termin składania ofert: 2019-03-28 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
wykonanie i dostarczenie 4 rodzajów wyrobów tekstylnych dla dzieci z logotypami, w tym: 700 sztuk dwustronnych poduszek w kształcie słonia, 500 sztuk ...
Data ogłoszenia: 2019-03-15
Termin składania ofert: 2019-03-26 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Wydruk plakatów, ulotek, listów i zaproszeń
Data ogłoszenia: 2019-03-15
Termin składania ofert: 2019-03-25 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Usługi
Kulturalny kibic – budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-03-15
Termin składania ofert: 2019-04-01 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Konserwacja terenów parkowych, skwerów, zieleńców, w tym: drobnych form architektonicznych, alejek żwirowych i chodników w Dzielnicy Bielany m.st. ...
Data ogłoszenia: 2019-03-11
Termin składania ofert: 2019-03-19 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Usługi
Wykonanie i dostawa słodyczy promocyjnych dla Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-03-08
Termin składania ofert: 2019-03-18 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Prace remontowo - konserwacyjne dróg gminnych publicznych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-03-07
Termin składania ofert: 2019-03-22 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową
Data ogłoszenia: 2019-03-04
Termin składania ofert: 2019-03-20 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-02-27
Termin składania ofert: 2019-03-07 13:00
Tryb: przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Konserwacja, naprawy i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w latach ...
Data ogłoszenia: 2018-12-18
Termin składania ofert: 2019-01-02 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, a także przy ul. Al. Zjednoczenia 25
Data ogłoszenia: 2018-12-14
Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ...
Data ogłoszenia: 2018-11-23
Termin składania ofert: 2018-12-04 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Realizacja imprezy z okazji 25-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta w dniu 27.11.2018 r. w sali widowiskowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. S. ...
Data ogłoszenia: 2018-11-13
Termin składania ofert: 2018-11-19 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi