Facebook Facebook Instagram Youtube

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro


rodzaj:
status:
INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY BIELANY W ZAKRESIE TRZONU C ORAZ ZAKUP WRAZ Z INSTALACJĄ KLIMATYZACJI DO SERWEROWNI GŁÓWNEJ W ...
Data ogłoszenia: 2019-06-21
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
dostawa z zainstalowaniem huśtawek na placu zabaw przy ul. Wrzeciono 28/34 oraz dostawa z instalacją urządzeń do kalisteniki na Osiedlu Piaski,
Data ogłoszenia: 2019-06-14
Termin składania ofert: 2019-06-25 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Dostawa gadżetów promocyjnych
Data ogłoszenia: 2019-06-13
Termin składania ofert: 2019-06-24 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-05-31
Termin składania ofert: 2019-06-17 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 PRZY UL.GWIAŹDZISTEJ 35. Termin składania ofert: do 18.06.2019 r. godz.12:00; Termin otwarcia ofert: ...
Data ogłoszenia: 2019-05-31
Termin składania ofert: 2019-06-25 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 341 ul. Wergiliusza 15
Data ogłoszenia: 2019-05-27
Termin składania ofert: 2019-06-12 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Realizacja projektu INTEGRACYJNY PLAC ZABAW PRZY AGORZE 5/5a/7
Data ogłoszenia: 2019-05-23
Termin składania ofert: 2019-06-07 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa balonów reklamowych
Data ogłoszenia: 2019-04-29
Termin składania ofert: 2019-05-08 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
organizacja i realizacja Bielańskiej Gali Kultury w dniu 16.05.2019 r. w sali widowiskowej oraz foyer (w holu) Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. ...
Data ogłoszenia: 2019-04-12
Termin składania ofert: 2019-04-17 09:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Organizacja i realizacja XXV Bielańskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych TANECZNY KRĄG
Data ogłoszenia: 2019-04-10
Termin składania ofert: 2019-04-16 09:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Konserwacja terenów parkowych, skwerów, zieleńców, w tym: drobnych form architektonicznych, alejek żwirowych i chodników w Dzielnicy Bielany m.st. ...
Data ogłoszenia: 2019-03-11
Termin składania ofert: 2019-03-19 10:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Usługi
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-02-27
Termin składania ofert: 2019-03-07 13:00
Tryb: przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Konserwacja, naprawy i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w latach ...
Data ogłoszenia: 2018-12-18
Termin składania ofert: 2019-01-02 13:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, a także przy ul. Al. Zjednoczenia 25
Data ogłoszenia: 2018-12-14
Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ...
Data ogłoszenia: 2018-11-23
Termin składania ofert: 2018-12-04 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Realizacja imprezy z okazji 25-lecia Bielańskiego Klubu Kombatanta w dniu 27.11.2018 r. w sali widowiskowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. S. ...
Data ogłoszenia: 2018-11-13
Termin składania ofert: 2018-11-19 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi