Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


20 maja 2020
Obwieszczenie - W dniu 15.05.2020 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję nr 1/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), na „budowę drogi publicznej gminnej ul. Głowackiego na odcinku od ul. Kwitnącej do granicy działki ewidencyjnej nr 26 z obrębu 7-08-14 wraz ze zjazdami z drogi publicznej gminnej ul. Głowackiego na teren działek ewidencyjnych o numerach: 22 i 23 z obrębu 7-08-14 z oświetleniem i odwodnieniem”, zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 3/6, 3/7, 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, 13, 14/3, 26, 27, 23, 22, 19 z obrębu 7-08-14.
Pliki do pobrania: