Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


23 stycznia 2020
Przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony nieruchomości znajdującej się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony części nieruchomości znajdującej się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego.

Pliki do pobrania: