Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


3 stycznia 2020
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "rozbudowie kompleksowego zakładu odzysku odpadów" ul. Wólczyńska 249”. ZMIANA TERMINU.
Pliki do pobrania: