Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


3 stycznia 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

181/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Osikowa 7a dz. ew. nr 210 i 213 z obrębu 7-08-14 KW nr Wa1M/00002571/1 i WA1M/00390298/9 o pow. 222 m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

182/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Przy Agorze 5 i 5 A cz.dz. ew. nr 112/11 z obrębu 7-07-03 KW WA1M/00138662/8 o pow. 10,00 m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

183/2018

dzierżawa

Warszawa , ul. Wóycickiego cz.dz. ew. nr 68/2 z obrębu 7-11-01 KW nr WA1M/00167601/5 o pow. 125 m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

184/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 cz.dz.ew.nr 232/2, 232/2, 63/4 z obrębu 7-10-02 KW nr WA1M/00426628/4 o pow. 1 700 m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

185/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Aspekt róg ul. Renesansowej dz. nr 70 z obrębu 7-08-12 KW nr Wa1M/00476005/6 o pow. 416 m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

186/2018

dzierżawa

Warszawa ul. Frygijska dz. ew. nr 117/1 i 117/2 z obrębu 7-07-05 KW nr Wa1M/00338038/7 i nr WA1M/00286049/7 o pow. 20,00 m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

187/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. M. Dąbrowskiej cz.dz. ew. nr 213/1 z obrębu 7-08-12 KW nr WA1M/00390288/6 o pow. 33,00 m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

188/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Lindego 26 cz.dz. ew. nr 25/10 z obrębu 7-07-05 KW WA1M/00200878/1 o pow. 48,00m2

x

2018-12-31

2019-01-29

mwa

 

 


--
Weronika Wąsowska
Sekretarka
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Bielany
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy

ul. S. Żeromskiego 29, pokój 237, 01-882 Warszawa
tel. +48224434712
faks +48223254498
Wwasowska@um.warszawa.pl
www.bielany.waw.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.