Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


5 listopada 2018
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 16260 Księżycowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Arkuszowej 67
Pliki do pobrania: