Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


11 lutego 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

17/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Gdańska 59A, cz. dz. ew. nr 62 z obrębu 7-04-08 KW Nr WA1M/00158991/9 o pow. 286m2 (wydzierżawienie 1/2 cześci)