Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


13 lutego 2018
Informacja dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy informuje, iż wzorem lat ubiegłych pracownicy Urzędu będą doręczać decyzje w sprawie wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 r. podatnikom mieszkającym na terenie dzielnicy Bielany za pokwitowaniem.

Przewidywany termin doręczania decyzji od soboty 10 lutego do wtorku 06 marca 2018 r. we wszystkie dni tygodnia w godz. od 9:00 do 20:00.

Podstawa prawna art. 144, 148, 149 i 150 ustawy ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.z 2017r. poz.201 z późn.zm.).

Pracownicy Urzędu doręczający decyzje podatkowe nie przyjmują wpłat.
Podatek jest płatny na rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub w kasie Urzędu.