Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


10 października 2017
Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 1630

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna - V p).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 11 z dnia 29.08.2017 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok (Druk Nr 321.01)
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania dzielnicowego załącznika Nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok. (Druk nr 323.01).
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.             

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Maciej Chmielewski

Zaproszeni goście:

 • Pan Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Magdalena Lerczak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Artur Wołczacki - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców
Pliki do pobrania: