Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


12 września 2017
Posiedzenie Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego

Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 18 września 2017 r. (poniedziałek): CZĘŚĆ I o godz. 16.00, CZĘŚĆ II o godz. 18.00.
(posiedzenie wspólnie z Komisją Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).

Proponowany porządek obrad:

CZĘŚĆ I posiedzenia (godz. 16.00)

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu: 3.04.br.; 20.04.br; 22.05.br; 23.05.br.; 5.06.br.
 4. Zaopiniowanie przedstawionego projektu stałej organizacji ruchu w zakresie zmian na drodze publicznej,  gminnej (ul. Kochanowskiego).
 5. Zagospodarowanie obszaru bazaru przy ul. Broniewskiego w Dzielnicy Bielany – podsumowanie dotychczasowych działań, dyskusja i wnioski.
 6. Prezentacja stanu faktycznego oraz stanowiska PINAR Sp. z o.o. w sprawie dotyczącej korzystania przez mieszkańców bloków przy ul. Magiera 19 i 21 chodników, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki.
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wawrzyszew – informacja na temat etapu realizacji planu, dyskusja i wnioski.

CZĘŚĆ II posiedzenia (godz. 18.00)

 1. Zaopiniowanie propozycji połączenia komunikacyjnego na linii: UKSW - Dewajtis – Marymoncka – Metro Słodowiec.
 2. Korespondencja, sprawy różne. 
 3. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

 • Pan Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pani Magdalena Lerczak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pan Grzegorz Pietruczuk  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pan Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy,
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Aleksandra Urban - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Przedstawiciel PINAR POLSKA Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
 • Przedstawiciele Samorządów Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.
Pliki do pobrania: