Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


14 lipca 2017
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

99/2017dzierżawa Warszawa ul.Skalbmierska 4 , ul.Przybyszewskiego 53 cz. Dz.ew.110 z obr.7-05-06 Kw nr WA1M/00339145/7 pow.13,50 m²