Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


11 lipca 2017
Postępowanie administracyjne na wniosek otrzymany dnia 14.06.2017 r. i uzupełniony dnia 03.07.2017 r. przez Veolia Energia Warszawa S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej
Pliki do pobrania: