Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


19 kwietnia 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

60/2017

dzierżawa

ul. Brązownicza dz. ew. nr 159 z obr.