Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


26 marca 2021
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 07.04.2021 r. godz. 17:00 - zdalny tryb obradowania
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 7 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 17.00.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania1


Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia komisji z dnia 25 stycznia 2021 roku.
  4. Podsumowanie efektów pracy policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V  za 2020 rok. 
  5. Podsumowanie efektów pracy strażników miejskich z V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy za 2020 rok.
  6. Podsumowanie efektów pracy strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr. 6 i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr. 11, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy za 2020 rok.
  7. Sprawy różne, korespondencja.
  8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław SroczyńskiZaproszeni goście
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan mł. insp. Mariusz Idzikowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
Pan Romuald Modzelewski - Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy
Pan st. kpt. inż. Paweł Szymanek – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
Pan bryg. mgr inż. Michał Płachta – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 11 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
Pan Andrzej Różycki – Kierownik  Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.


___________________________________________
1Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: