Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


24 marca 2021
Posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz.17.30

 

                                                                   Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego w dniu 02.02.2021 r.
  4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego za rok 2020.
  5. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego na 2021 r.
  6.  Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

 

 

    

                                      Przewodniczący

                         Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego

                                                                                                     Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

                                                                                                                        Daniel Pieniek

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: