Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


22 marca 2021
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

24 marca 2021 r. (środa) o godz. 18:00

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 rok.
  4. Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2021 rok.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

 

 Przewodniczący
  Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

                                                                     Krystian Lisiak

 

 

Zaproszeni goście:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 


[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).