Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Realizacja programu Erasmus+
12 października 2017

Od września 2016 r. Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”, wraz placówkami oświatowymi z Irlandii, Rumunii, Grecji, Włoch i Turcji, uczestniczy w programie Erasmus+. Nasz wspólny projekt „Europejskie Baśnie Ludowe: Poszukiwane Skarby” zakłada wymianę dobrych praktyk oraz szkolenie w zakresie dramy i używania narzędzi internetowych do tworzenia książek.

W czwartek, 12 października w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej odbył się uroczysty koncert z okazji wizyty partnerów programu Erasmus+. Otwarcia dokonał Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina. W programie nie zabrakło występów artystycznych przygotowanych przez dzieci, jak również nauczycieli i rodziców. Wśród obecnych na sali nie zabrakło również Naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania Zofii Gajewicz.

To, co wyróżnia projekt, to włączenie seniorów, którzy spotykają się z przedszkolakami, i czytają im baśnie. Dzieci zaczynają sobie zdawać sprawę ze znaczenia tradycji, gdy wspólnie z seniorami odkrywają uniwersalne wartości.

Do zakończenia projektu został niecały rok. Przed przedszkolakami jeszcze wyjazd do Turcji i Rumunii.

Każda wizyta w kraju partnerskim daje nam szansę na lepsze poznanie kraju, jego kultury, historii, ludzi, religii i życia codziennego. Dla nauczycieli istotne są informacje dotyczące systemu edukacji, organizacji pracy, metod pracy z dziećmi. Z każdego takiego wyjazdu wychodzimy bogatsi w wiedzę, emocje oraz bardziej wrażliwi i ciekawi świata.

Galeria
Pozostałe aktualności