Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Forum Młodzieżowych Rad Dzielnic
17 marca 2017

Dzisiaj (17 marca) w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, odbyło się Forum Młodzieżowych Rad Dzielnic. Spotkanie otworzył Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina, który podkreślił istotną rolę młodzieży w rozwijaniu idei partycypacji obywatelskiej. Jednocześnie zwrócił uwagę jak ważna dla Bielan jest współpraca z młodzieżą przy konsultacji projektów odnoszących się właśnie do tej grupy. Życzył zebranym członkom rad czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych działań i pracy na rzecz rozwoju miasta.

Gościem spotkania był także Marcin Wojdat Sekretarz m. st. Warszawy, który nawiązał do swojej aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Życzył uczestnikom Forum, aby nie bali się ubiegać o urzędy w samorządzie jeśli są przekonani o swojej misji. Wyraził swoją wiarę w to, że doświadczenie zdobyte w Młodzieżowych Radach Dzielnic zostanie przez nich wykorzystane do pracy na rzecz rozwoju m. st. Warszawy w dorosłym życiu.

Galeria
Pozostałe aktualności