Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Ponad 9,8 mln złotych na inwestycje na Bielanach w 2017 r.
17 marca 2017

Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy Bielany, kierowanego przez burmistrza Tomasza Mencinę, Rada Miasta st. Warszawy przyznała na wczorajszej sesji Bielanom dodatkowe ponad 9,8 mln złotych na inwestycje w tym roku. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. remonty i rozbudowę  placówek oświatowych i placów zabaw oraz remonty dróg.

 „Udało nam się pozyskać na ten rok dodatkowe ponad 9,8 mln złotych, dzięki którym będziemy mogli m.in. wyremontować i doposażyć placówki oświatowe, unowocześnić place zabaw a także przeprowadzić istotne remonty dróg. Część z tych inwestycji jest wieloletnich, zatem będą skutkować dodatkowymi środkami w następnych latach” - mówi Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina.

W ramach pozyskanego budżetu zostaną zmodernizowane placówki oświatowe. 1,5 mln złotych kosztować będzie modernizacja boiska na ternie ZS nr 51 przy ul. Staffa 3/5. Zostanie zagospodarowany także teren wokół szkoły. Natomiast modernizacja budynku i boiska ZS nr 35 przy ul. Żeromskiego pochłonie 1,4 mln złotych.  Tutaj również powstaną nowe boiska – do piłki ręcznej oraz wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki.

Możliwe będzie także rozpoczęcie II etapu modernizacji budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20, które potrwa 2 lata. W ramach gruntownej przebudowy budynku dydaktycznego zostaną m.in. wymienione media, przebudowane klatki schodowe, wymienione podłogi, ocieplony budynek oraz wymieniony dach. W tym roku zostanie na ten cel wydatkowane 0,5 mln złotych, całkowity koszt II etapu to 4 mln złotych.

750 tys. złotych kosztować będą gruntowne modernizacje dwóch placów zabaw przy przedszkolach nr 301 przy ul. Staffa 7B i nr 97 przy ul. Twardowskiej 23.

Ponad 1,1 mln złotych zostanie przeznaczone w tym roku na wykonanie pełnego zakresu prac ujętych w planach zagospodarowania terenu wokół Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, w tym m.in. utworzenie przyjaznego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz posadzenie roślinności. Koszt całej inwestycji to 1,5 mln złotych.

Zostanie także zaadoptowany budynek mieszkalny przy SP nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na cele oświatowe. Na ten cel w ciągu 2 lat zostanie wydatkowane 300 tys. złotych. 

Prawie 300 tys. złotych zostanie przeznaczone także na doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie.

O 2,3 mln złotych, czyli w sumie do 3,75 mln złotych wzrósł budżet na budowę ul. Jamki na odcinku Wóycickiego – Las Młociński.

W tym roku rozpoczną się kolejne dwie przebudowy dróg. Zostanie przebudowana ul. Schroegera na odcinku od Al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego. Zostanie nie tylko położona nowa nawierzchnia, ale będą wykonane także chodniki i zatoki postojowe oraz nowe oświetlenie. W tym roku na ten cel Zarząd pozyskał 600 tys. złotych, a całość inwestycji kosztować będzie 1,6 mln złotych. Natomiast na przebudowę ul. Rokokowej na odcinku Wólczyńska - Swarożca dzielnica w tym roku zabezpieczyła 100 tys. złotych. Koszt inwestycji to 1,8 mln złotych.

Dzięki dodatkowemu budżetowi w tym roku powstaną także zatoki postojowe wzdłuż ul. Gąbińskiej.

W planach jest także budowa drogi dojazdowej do przychodni przy ul. Klaudyny 20 wraz z miejscami parkingowymi. Na ten rok dzielnica zabezpieczyła 100 tys. złotych na ten cel.

Dzielnica pozyskała także 630 tys. złotych na modernizację budynku CRS przy ul. Lindego 20, a także 25 tys. złotych na wsparcie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Samogłoska 9.

Dzięki pozyskanemu przez Zarząd Dzielnicy Bielany budżetowi możliwa będzie dalsza poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz warunków do nauki w bielańskich palcówkach oświatowych.

Pozostałe aktualności